Episcopul Marchel_hirotonire-episcop

     Nu vom vorbi despre implicarea religiei la nivel global in probleme ce țin de economie, politica, business etc. ci despre implicarea bisericii ruse in problemele Republicii Moldova. Rusii dupa “independentă” ne-au ocupat creierele cu ajutorul preotilor subordonați Moscovei de prin sate care slujesc în bisericile ocupate ilegal, sugerânduni-se că nu există o biserica mai corectă ca cea rusă. Și iată așa a luat naștere în Moldova dezbinarea între oameni pe criterii religioase. Dupa ce liberalii au propus proiectul de lege privind declararea zilei de 25 decembrie drept zi de sărbătoare națională și includerea acesteia în lista zilelor de odihnă care nu se recuperează a venit repejor și reacția popilor ruși din Bălți. E jalnică situația intelectuală a bisericii ruse dacă a ajuns două babe să apere calendarul vechi amenințând toată lumea cu “Acei care vor sărbători Crăciunul nu pe ziua indicată de Hristos, atunci ei vor fi dați anatemei conform canoanelor și blestemelor date în 1756 de Patriarhului Chiril al V-lea, pe care nimeni până astăzi nu le-a anulat. Acei care vor sărbători Crăciunul pe 25 decembrie să aibă lepra lui Ghezie, strangularea lui Iuda și îngerul Domnului să fie la spatele lui cu sabia”. Interesant este următorul lucru: îndreptarea în calendar, de unde a luat naștere stilul nou, a fost realizată în anul 1923 la Constantinopol iar la 10 martie 1924 prima îndreptare de calendar a fost făcută de  Patriarhia ecumenica de Constantinopol si Biserica Greciei iar presupusul blestem a fost rostit în 1756.

Aceste blesteme la care s-au referit reprezentanții lui Marchel sunt defapt adresate celor care au adoptat inovatiile papale de la 1582 și suna în felul următor:  “Şi aşa ne-am hotărât cu tot sfinţitul cler, carele e cu noi şi cu adunarea creştinească, să-i dăm anatemei de trei ori; fie că sunt din rândul clericilor, fie al laicilor (mirenilor), despărţiţi sunt de la Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, blestemaţi şi neiertaţi, iar după moarte să nu putrezească. Pietrele şi fierul sa putrezească, dar ei niciodată; să moştenească lepra lui Chiezi şi să se spânzure ca Iuda, să fie suspinând şi tremurând pre pământ ca şi Cain, mânia lui Dumnezeu să cadă pre capetele lor, să fie la un loc cu Iuda şi iudeii cei luptători de Dumnezeu, să crape pământul şi să-i înghită ca pre Datan şi Aviron. Ingerul Domnului să-i gonească pre ei cu sabia in toate zilele vieţii lor şi toate blestemele Patriarhilor şi ale Soboarelor să cadă peste dânşii, să fie veşnic sub anatemă şi în focul veşnic. Amin!

Totuși nu trebuie să uităm că merge vorba despre anul 1756, cum ar fi dacă am trăi acuma în 2013 cu legile din 1756?

Cât de violenți devin preoții subordonați rușilor când le sunt amenințate “afacerile” și găsesc drept contraargument diferite canoane și legi administrative ale bisericii pentru a-și apăra tarlaua uitând în același timp de necanonocitatea aflării lor pe aceste meleaguri. Nu pomenește nici un membru al Mitropoliei Moldovei subordonată Rusiei  de canonul 8 al Sinodului III ecumenic în care se spuneNici un episcop să nu cuprindă altă eparhie, care nu a fost mai de demult şi dintr-u început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva a cuprins o eparhie străină şi în chip silnic a pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta să o dea înapoi, ca să nu se calce canoanele părinţilor, şi nici sub cuvânt de lucrare sfinţită, să se furişeze trufia stâpânirii lumeşti.”

Ocuparea teritoriului românesc de la răsărit de Prut,  nu a justificat prin nimic extinderea jurisdicţiei bisericeşti a Patriarhiei Moscovei asupra teritoriului jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei (diferită de Mitropolia Moldovei de la Chișinău) înființată în 1400.

Nici un membru al Mitropoliei Moldovei subordonată Rusiei  nu pune problema reântoarcerii patrimoniului ci se simt bine în continuare în palatele construite de noi Românii, drept exemplu Palatul Episcopal din Bălți construit între anii 1924-1934 pe timpul episcopului Visarion Puiu, mănăstirea Căpriana zidită de domnitorii Moldovei si multe altele. In aceste biserici trebuie să fie rostite rugăciuni pentru domnitorii pământului nu pentru “țari

Dacă geografic rușii nu ne pot ocupa, menținând cu forța Transnistria, ne ocupă prin intermediul preoților lor mintea și sufletul, elementele vitale pentru viitorul nostru.

Napoleon Bonaparte zicea că “Religia este cea care-i impiedica pe cei săraci să-i omoare pe cei bogați”.

Concluziile le trageți singuri!

Anunțuri