„Principe de Geografie și Astronomie sau Începuturi de Geografie politică, fisică și astronomică. Pentru tinerimea școalelor publice. De Iosif Genilie, Profesor de Geografie și Hronologie în Colegiul Național din București. Prețul acestii cărți este un sfanțih. București. În Tipografia Colegiului Sf. Sava. 1847”

Romania

„Romania este acum pământul dintre Carpați, Dunăre și Prut; cuprinde două staturi sau țări: Romănia [Țara Românească] și Moldavia; apoi Transilvania și alte ținuturi și colonii romănești vechi, zece cu totul.”

„VIII. Transistranii

Transistranii sau Aurelianii sânt la 100 mii Romăni carii lăcuesc în Transistria, peste Dunăre, Istru numit de de mult, Sințari numiți în Macedonia, Tesalia, Albania, Sclavonia, duși pe acolo de pe la anii 274 de împăratul Aurelian, ș.a.l.

Acum sânt mai mult întrupați cu Grecii, Bulgarii, Sârbii, Arnăuții.

IX. Transtizanii

Transtizanii sânt Românii carii lăcuesc în Transtizia, pe lângă râul Tisa, spre răsărit și apus de el, pe unde au lăcuit din vechime; de și acum s-au mai întrupat cu Ungurii, Slavii.

X. Transnistranii

Transnistranii sânt Românii carii lăcuesc în Transtiria sau Transnistria, peste Nistru, numit Tira din vechime, strămutați de demult într-acolo; de și acum sânt mai întrupați de Lehii, Rușii.

Așa Romănimea sau toată Nația Romănească este peste cinci milioane suflete, din carii la doă mil. sânt subt Austria, iar la trei mil. în Romănia, Moldavia ș.a.l.”

Sursa: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Anunțuri