Blogul lui Alexandrin MOISEEV

O suta pentru România

MARCHEL DĂRUITORUL DE DUH SFÎNT ESTE SCAPAREA AIE — Septembrie 8, 2010

MARCHEL DĂRUITORUL DE DUH SFÎNT ESTE SCAPAREA AIE

În 2007 Vladimir Voronin, pe atunci Președinte de țara, a declarat ca Isus Hristos a fost primul communist, ( sunt neinformat, recunosc, nam stiut ca pe timpul lui Isus era PCRM la conducere, poate chiar Voronin ia eliberat lui Isus un carnet communist? )  mai clar a declarat că:  „între ideologia comunistă si doctrina crestină sunt foarte multe asemanari si dupa parerea noastră, a comunistilor, Iisus Hristos a fost primul comunist”. Cand a spus acest lucru, in biserica s-a lasat o liniste de mormînt – mitropolitul a zambit, unii preoti au facut o mimica neplacută, dar nimeni nu a indraznit sa spuna vreun cuvant. „Daca e sa facem o ecuatie matematica, atunci PCRM este egal Mitropolia Moldovei, iar AMN, PPCD, PL si toate celelalte este egal Mitropolia Basarabiei. Preotii, daca vor sa existe in Mitropolia Moldovei, nu au de ales decît comunistii”,

Raspunsul episcopului de Balti, Marchel, a fost urmatorul: „D-le presedinte, noi v-am sustinut si o sa va sustinem si mai departe, dar dacă Vladîca (IPS Vladimir) o sa ne dea „zelionii svet”, noi o sa indemnam pe oameni sa voteze partidul comunist”.
Cum să nu declare așa ceva o fața bisericească ( oare se merită de numit față bisericească?) dacă tătuca Voronin a pus cuvint la Patriarh să fie Episcop ( grad mai mare, tîlhărie mai mare, business, bani, case, automobile luxoase de mii de euro, se merita să fii episcop).

După trei ani Marchel ( nu-mi permite bunul simț sal numesc, Pre Sfințit, Vladîcă, nu merită) nu a lasat în pace nici alianța de guvernamînt. Episcopul de Bălţi şi Făleşti, PS Marchel, consideră că actualei guvernări nu-i merge în treburile statului deoarece nu a fost binecuvântată de Mitropolia Moldovei, ci de Mitropolia Basarabiei, transmite Agenţia DECA-press.
Înalta faţă bisericească spune că autorităţile anterioare „şi sub Lucinschi, şi sub Voronin erau blagoslovite de Mitropolia Moldovei, biserica canonică, sfinţită de Duhul Sfânt, iar Filat şi Ghimpu, din câte ştiu eu, sunt binecuvântaţi de Mitropolia Basarabiei, care nu are Duh Sfânt”.

„O biserică este benefică atunci când e binecuvântată de Duh Sfânt şi acest lucru se întâmplă când aceasta respectă toate canoanele. În caz contrar, aceasta poate aduce numai rău”, explică Episcopul. El a precizat că „Mitropolia Moldovei a fost creată prin voinţa poporului şi Duhului Sfânt, pe când cea de Basarabia – la dorinţa politicienilor”.

Dar episcopul de Bălți oare nu a încălcat canoane sfinte cînd la aplaudat și la susținut pe cel care a distrus biserica, statul, care a hulit pe Dumnezeu? Dar cînd la alungat pe episcopul Petru Paduraru, actualul mitropolit al Basarabiei, cu bîtele, cu pistoalele din scaunul eparhial nu a încălcat sfintele canoane? Unde este credința fostilor episcopi? Marchel ar trebui sa ia exemplu de la Sf. Nicolae, care pentru hula a dat o palma ereticului Arie, ce face Marchel bate din palme cînd comuniștii hulesc . Ce ține de duh sfînt , Marchel consideră ca prea mult duh sfint are în el? După cîte cunosc duhul sfint coboară de la Dumnezeu nu de la Patriarhia Rusă. De unde știe Marchel cît duh sfint este în Mitropolia Moldovei? și de ce nu este duh sfînt in Mitropolia Basarabiei? Este deja dezgustator să mai ai în țara asa „fețe bisericești” ca Marchel. Eu consider ca la mijloc este alt ceva, Ghimpu nu ia dat lu Marchel ordin de aceea este suparat. Sfat pentru actuala alianța: un sac cu bani si plecați la Marchel, dăruitorul de duh sfint, și luați blagoslovenie, poate AIE va avea 101 mandate dupa 21 noiembrie.

Anunțuri
ROMÂNII DIN BUGEAC — Septembrie 4, 2010

ROMÂNII DIN BUGEAC

Vîrsta de fier

În 1940, România, neutră în războiul care se declanşase, se află izolată. După îngenuncherea Franţei, Poloniei, Ceho-Slovaciei de către Germania nazistă, statele dimprejur (Ungaria, Bulgaria, Uniunea Sovietică), în acord cu aceasta, formulează pretenţii teritoriale. Ameninţat cu invadarea simultană din mai multe direcţii, statul român cedează mai întîi în faţa notei ultimative a Rusiei (26 iunie 1940), apoi în faţa Ungariei (Diktatul de la Viena, 30 august 1940) şi a Bulgariei (7 septembrie 1940), abandonînd, fără luptă, mai bine de o treime din teritoriul său. Aceste acte politice au determinat drame nenumărate, în viaţa a milioane de oameni.

Dacă în Dobrogea s-a putut organiza un schimb de populaţie (existau bulgari în judeţele Constanţa şi Tulcea, precum şi români în Durostor şi Caliacra), în nordul Ardealului, în nordul Bucovinei ori în Basarabia tratamentul la care a fost supusă populaţia românească, ce n-a dorit ori nu a putut să se refugieze, a fost cumplit. Pentru Ardeal, se cunosc nenumărate tratate, documente oficiale, precum şi fotografii, mărturii, memorii ce relatează despre masacrarea unor sate întregi (Treznea, Ip), mii de martiri, profanări, persecuţii.

Pentru Bugeac şi celelalte teritorii ocupate din est, asemenea fapte neomeneşti devin abia acum publice. Anul 1940 fusese bogat, totuşi produsele alimentare au lipsit încă de la început, luînd drumul înfometatei Uniuni Sovietice. De exemplu, la Moscova au ajuns în octombrie, în două transporturi, 150 de vagoane de fructe de la Călăraşi şi Tighina (56 vagoane de prune, 37 de mere etc.) Ţăranilor li s-au rechiziţionat recoltele pe chitanţe şi li s-au impus cote de produse, imposibil de atins. Multora li s-a luat lotu l individual şi au fost încadraţi în colhozuri şi sovhozuri. Mii de basarabeni din Bugeac au fost declaraţi chiaburi („culaci“), fiind executaţi sau aruncaţi în ţinuturi asiatice pustii. Un imperiu, cel sovietic, se războia cu o populaţie demilitarizată, rurală în mare majoritate, şi a avut grijă, de pildă, să suprime preoţii (revenind în municipiul Tighina, armata română regăseşte un singur preot, sau să execute pe ţăranii ce transportaseră peste Nistru o parte din materialul retras din Basarabia în 1941. De altfel, foarte mulţi locuitori au fost mobilizaţi în echipe de muncă forţată. Un supravieţuitor dintr-un asemenea detaşament, sosit înot de peste Nistru, Boris Oltu, arată că nici cele 100 grame de pîine pe zi nu erau distribuite, că în fiecare zi se produceau omoruri şi că supravieţuitorii trăiau din mila ţăranilor români din Transnistria.

La Ismail, între alte orori, autorităţile române au descoperit, în subteranele vechii cetăţi, o temniţă a Poliţiei secrete sovietice. Aici fuseseră ucişi sute de oameni. Însă familiile acestora primiseră veşti bune despre cel plecat, chipurile, la muncă. Scrisorile erau dictate condamnaţilor, înainte de execuţie.

Populaţia română a fost redusă, în acest prim interval de ocupaţie sovietică (iulie 1940 – iulie 1941), cu cel puţin 25%.

Tot acum s-a încheiat şi epopeea comunităţii germane. Numai 2.000 din cele aproximativ 93.000 de persoane din această comunitate nu au dorit să se repatrieze, la apelul lansat de Germania nazistă, în septembrie 1940. Ceilalţi au fost aduşi în Germania, triaţi şi diferenţiaţi în impuri din punct de vedere rasial – aceştia au fost trimişi în România – şi puri – aceştia au ajuns în regiunile din nordul Poloniei, Wartegau şi Danzig; aici, în iarna anului 1945, la sosirea armatelor sovietice, foştii colonişti germani ai Basarabiei au fost în mare parte ucişi sau au îngheţat, încercînd să se salveze de la atrocităţi. Germanii din România au fost şi ei vînaţi de autorităţile sovietice; aşezările rămase pustii au fost repopulate – primele, chiar în 1940, cu ucraineni sosiţi din România, de la Galaţi (satele Sărata, Tarutino, Tatarbunar, Berezina).

În noiembrie 1940 sînt fixate graniţele noii Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti, cuprinzînd numai două treimi din fosta Basarabie, precum şi 6 din cele 14 raioane ale mai vechii Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, create în Transnistria în 1924. Nordul judeţului Hotin, nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei au fost incluse în componenţa Ucrainei. Partajarea aceasta a fost cerută cu insistenţă de către conducerea de la Kiev, care a obţinut şi teritorii neprevăzute iniţial de către autorităţile moscovite: plasele Reni, Bolgrad, raioane transnistrene precum Valea Hoţului. Faptul a părut ciudat pînă şi presei sovietice; relatînd despre „alegerile“ de deputaţi ai poporului în Ucraina, cotidianul moscovit „Izvestia“ din 14 noiembrie 1940 se întreba, ironic, de ce se mai tipăresc broşuri de propagandă în limba română, dacă nordul Bucovinei, împreună cu partea de nord a judeţului Hotin şi cu sudul Basarabiei au fost ataşate Ucrainei, pe motiv că n-ar avea populaţie românească: „Cum se vede, autorităţile s-au lovit cu capul de realitate, şi acuma, pe ocolite, constată că şi în aceste ţinuturi au de-a face cu bietul moldovean.“

Bugeacul, atribuit în cea mai mare parte Ucrainei, a format iniţial o regiune, cu reşedinţa la Cetatea Albă; după război, reşedinţa se mută la Ismail, pînă în 1954, cînd este inclusă, fără alte diferenţieri, în regiunea Odessa, din care face parte şi în prezent.

În vara anului 1941, Bugeacul este reîntors ţării, prin acţiunile armatelor germană şi română, desfăşurate între 22 iunie – 25 iulie. Retrăgîndu-se, forţele Imperiului sovietic au organizat un jaf sistematic şi au căutat să distrugă cît mai mult. Oraşul Ismail a fost salvat de la totala dinamitare prin acţiunea curajoasă a locuitorilor săi; tînărul Victor Borisov a trecut Dunărea înot, urmărit de împuşcături, vestind unităţile române de situaţia creată şi grăbindu-le înaintarea; în acest timp, în oraş au fost arborate pe ascuns drapele româneşti şi germane, fapt care a mărit confuzia în orele de dinaintea cuceririi oraşului; numai o mică parte din clădirile şi instalaţiile portuare minate au putut fi distruse.

Inventarul agricol a fost rechiziţionat aproape în totalitate, laolaltă cu mijloacele de transport, animalele, rezervele alimentare etc.; au fost distruse instalaţiile industriale; au fost arse de pildă, toate vestitele mori de vînt ale Bugeacului. Alte mii de oameni, şi în primul rînd tinerii apţi de luptă, au fost ridicaţi din satele lor. Fanatizate, ariergărzile sovietice au recurs la atentate asupra populaţiei civile care rămînea pe loc. De exemplu, preotul Mihail Mizumschi, din satul Volintiri (azi raionul Ştefan-vodă, Republica Moldova) a fost torturat prin smulgerea părului de pe cap, scalpare, scoaterea ochilor cu baioneta, după care a fost împuşcat. Alături de el a murit, după ce a fost desfigurată şi violată, bătrîna Fevronia Tretiacov, de 60 de ani.

După îndepărtarea frontului, potenţialul zonei a putut fi în bună măsură refăcut. Din aceşti ultimi ani de administraţie românească reţinem un fapt demografic unic: repopularea unor localităţi din fosta zonă de colonizare germană, cu ţărani sosiţi din satele româneşti din nordul Mării Negre, pînă în zona Caucazului. După clipe emoţionante de regăsire sufletească, primii care şi-au exprimat intenţia de a fi repatriaţi au fost locuitorii satelor Moldoveanca (Moldovanscaia) din Caucazul de Nord şi Dunăreanca (Dunaievca) din judeţul Melitopol, Ucraina, pe coasta Mării de Azov. Repatrierea s-a făcut prin grija personală a mareşalului Antonescu, care a împuternicit în acest scop pe sociologul Anton Raţiu. Românii repatriaţi au primit cîte o casă şi cinci hectare de teren, cei mai mulţi fiind aşezaţi în comuna Sărata (centrul Bugeacului).

Perioada contemporană

După cum se ştie, a doua conflagraţie mondială s-a soldat cu ocuparea întregii Europe de est de către armatele sovietice. Deşi armele amuţiseră, pentru populaţia Bugeacului au urmat chinuri la fel de cumplite ca acelea din vremea războiului – chinurile foametei. La seceta din anul 1946 s-au adăugat cotele uriaşe fixate ţăranilor, precum şi distrugeri cauzate de lupte; s-au mîncat şobolani, pisici, frunze, ghindă, troscot, cadavre; fapt îngrozitor, numai în judeţul Cahul, între decembrie 1946 – februarie 1947 au fost înregistrate 10 cazuri oficiale de canibalism! (În acelaşi timp, conducerea RSS Moldoveneşti raporta depăşirea planului la unt cu 33,2%, la carne cu 32,5%, la ulei cu 39,5% – Raport, pe anul 1946). Foametea a durat pînă în august 1947, la noua recoltă de grîu.

Pacea de la Paris, din acelaşi an, a oficializat statutul teritoriilor româneşti ocupate în 1940, şi apoi în 1944, ca părţi componente ale Uniunii Sovietice. Cîţiva ani de zile, după încheierea păcii, imperiul a continuat să se extindă pe tăcute, cu kilometri întregi, sau cel puţin cu sute de metri, în dauna statului român (devenit la 30 decembrie 1947 din regat, republică populară). În Bucovina, bornele erau mutate, peste noapte, tot mai aproape de localităţile Straja, Vicovu de Sus, Bîlca, Frătăuţii Noi, ocupîndu-le acestora ogoarele. La 4 februarie 1948, în acord cu conducerea comunistă de la Bucureşti, ministrul de externe V. M. Molotov se angajează, printr-un protocol „să asigure frontiera maritimă română“, în schimbul ocupării Insulei Şerpilor (aceasta rămăsese României şi la invazia din 1940). Acest protocol nu a fost ratificat niciodată.

De asemenea, la 25 noiembrie 1949 frontiera pe Dunăre, la vărsare, a fost mutată de pe braţul principal, Chilia, pe cel mai de vest canal, Musura (care vara poate fi trecut şi cu piciorul). A fost acaparat astfel ostrovul Limba, iar imperiul a ajuns la circa 6 km nord de oraşul Sulina, pe unde se face accesul navelor din Marea Neagră în Dunăre.

Un fapt aproape necunoscut, este că au existat, încă din vremea terorii staliniste, demersuri oficiale ale unor lideri ai RSS Moldoveneşti de refacere a unităţii administrative a teritoriilor româneşti din Uniunea Sovietică, prin încorporarea în această republică unională a restului Basarabiei, a nordului Bucovinei şi, uneori, chiar a teritoriilor româneşti din Transnistria. Aceste încercări nu au fost departe de reuşită (se pregătiseră, în 1946, şi textele decretelor în acest sens), fiindcă această reunificare era văzută la Moscova ca un argument în plus pentru ocuparea întregii Moldove, şi chiar a unor judeţe din Ardeal, sub pretextul refacerii unităţii „poporului moldovenesc“ (vezi şi Anexa III).

Argumentaţia liderilor comunişti F. Brovko, N. Salogor, N.Koval, Artiom Lazarev este la fel de interesantă ca intenţia însăşi, pentru că în aceste proiecte secrete se recunoaşte unitatea istorică şi economică a teritoriilor dezmembrate. Mai mult, statisticile oficiale sovietice, ca şi cele ţariste, sînt considerate false şi se propun cifre, mai apropiate de evaluările româneşti. V. M. Senkevici, director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice al RSS Moldoveneşti, dezvăluia (1946), în interesul informării exacte a superiorilor, matrapazlîcurile statistice: „în judeţul Akkerman (Cetatea Albă – n.n.) satele cu populaţie mixtă, formată din moldoveni şi ucraineni, erau incluse în rîndul localităţilor populate de maloruşi, adică de ucraineni“, atrage el atenţia, printre altele.

În ansamblu, istoria postbelică a Bugeacului înseamnă colectivizare, industrializare, rusificare. În perioada terorii staliniste a continuat deportarea populaţiei româneşti, pentru cei mai mulţi drumul rămînînd fără întoarcere. Regiunile de destinaţie au fost Tiumen, Aktiubinsk, Kurgan, Tomsk, Primorie, Djambul etc. Nu a existat şi aproape că nu există nici astăzi o viaţă culturală românească. Şcolile s-a căutat mereu să fie desfiinţate, încă de pe vremea aşa-numitei stagnări brejneviste. De pildă, în 1971 şcoala din satul românesc Cioara – Murza (Nadrecinoie) din raionul Tarutino a fost trecută la limba rusă de predare. Procesul continuă şi după destrămarea Uniunii Sovietice, cu şcoli precum cele din Borisăuca, Satu Nou (în 1991), Chitai (în 1996) şi altele. Dacă în 1940 existaseră în această zonă 62 de şcoli româneşti, în 1995 mai erau doar 18, de nivel primar şi gimnazial; aceasta nu reprezintă decît jumătate din numărul satelor româneşti. Dintre aceste şcoli, unele sînt de fapt mixte, româno-ucrainene, sau numai cu cîteva ore de predare în româneşte. La oraş limba română este în continuare interzisă. În 1992 Comitetul executiv Ismail a blocat deschiderea unor clase, ameninţînd şi pe părinţii solicitanţi cu concedierea din serviciu.

Pentru românii din Bugeac s-a constituit la Chişinău, în 1990, societatea culturală „Dunărea şi Marea“. Liderii săi, printre care amintim pe Anatol Cocoş, Petru Grozavu, Dumitru Hajdău, Tudor Iordăchescu, Valeriu Cojocaru, Geo Capsamun, caută să mobilizeze comunităţile româneşti. Ei aduc şi la Ismail această societate, încearcă să susţină publicaţii precum „Luceafărul“ de la Odessa, sau „Scînteia Dunării“ de la Reni, care însă dispar. O filială a Alianţei Creştin – Democrate a Românilor, ce activează la Cernăuţi din 1991, n-a putut fi deschisă; cu mari greutăţi şi obstrucţii, în satul Babele (Oziornoie) s-a ţinut doar o conferinţă a acesteia. În noiembrie 1991 românii au fost chemaţi, prin foi volante, să protesteze şi să boicoteze referendumul pentru independenţa Ucrainei, de la 1 decembrie, acelaşi an. Legal, n-ar fi trebuit să aibă loc şi pe teritoriul atribuit acesteia în 1940. Unele proteste şi-au dovedit eficienţa imediată, cum este cel din anii 1992-1993, ce privea rusificarea şcolii de la Erdec-Burnu (Utkonosovka), rusificare la care s-a renunţat, intervenind şi ambasada României la Kiev.

Tratatul din anul 1998 dintre România şi Ucraina stipulează o recunoaştere reciprocă a graniţelor şi o protejare a minorităţilor română din Ucraina (cel puţin 600.000 de persoane, diferenţiate în „români“ şi „moldoveni“) şi a celei ucrainene din România (66.800 persoane în 1992); aceasta din urmă este situată mai ales în nordul judeţului Maramureş şi în judeţul Suceava, în timp ce românii locuiesc pe Valea Tisei din Maramureşul controlat de Ucraina, în Nordul Bucovinei, în Transnistria, în Bugeac, în interfluviul Ingul – Bug, precum şi în sate puţin cunoscute şi depărtate între ele din restul Ucrainei de sud, din bazinul carbonifer Donbass, din Crimeea; la aceştia se adaugă comunităţile româneşti din marile oraşe ale Ucrainei, în primul rînd din Kiev, comunităţi lipsite de organizare şi supuse cel mai uşor deznaţionalizării. Conştiinţa apartenenţei la neamul românesc variază mult, de la o regiune la alta, fapt care este explicabil istoriceşte.

Liderii românilor din Bugeac încearcă să strîngă legăturile cu restul naţiunii române. Piedicile din partea autorităţilor sînt mari, şi constituie, în limbajul democraţiei, încălcări ale drepturilor omului. Printre altele, românilor li se interzice abonarea la publicaţiile româneşti din Nordul Bucovinei (ca să nu mai vorbim de cele din Republica Moldova sau din România). Situaţia se poate îmbunătăţi mai ales prin sprijinul necontenit cu care este dator statul român – în acest sens consemnăm vizita preşedintelui României în Bugeac, la Babele, Ismail, Reni (1998). Poate avea urmări pozitive un proiect precum Regiunea economică comună Dunărea de Jos, cu participarea Regiunii Odessa din Ucraina, a Republicii Moldova (judeţul Cahul), a judeţelor Galaţi, Brăila şi Tulcea din România.

Idealul comunităţii româneşti este ca o parte din tezaurul inalterabil al naţiunii si poate fi păstrat şi în Bugeac. Urmăriți în continuare un alum foto de la Cetatea Alba

La 5 septembrie Votează pentru un Președinte ales de tine. — Septembrie 1, 2010

La 5 septembrie Votează pentru un Președinte ales de tine.

Ce Președinte merită Republica Moldova?

Partidul Liberal vine în campania electorală pentru referendumul constituţional din 5 septembrie cu un mesaj de susţinere a alegerii preşedintelui Republicii Moldova prin vot direct.

Considerăm că restabilirea dreptului poporului de a-şi alege preşedintele reprezintă un pas înainte pentru conştientizarea de către toţi cetăţenii a importanţei alegerii unui preşedinte care să-i reprezinte cu cinste, curaj şi demnitate.
Ne exprimăm convingerea că dreptul poporului de a-şi alege preşedintele va conduce spre o mai mare importanţă acordată de către populaţie alegerilor prezidenţiale. Odată cu informarea cetăţenilor, aceştea îşi vor însuşi capacitatea de a face o alegere conştientă, complementară cu valorile pe care le interiorizează şi cu doleanţele pe care le au, astfel şansele ca Republica Moldova să aibă un bun preşedinte vor fi maximizate.

De aceea, întrebarea Partidului Liberal pentru cetăţeni, în actuala campanie, este: „Ce preşedinte merită Republica Moldova?”. După două decenii în care marile cuceriri naţionale ale anilor 1989-1991 au fost umbrite de corupţie, injustiţie, nepăsarea conducerii statului faţă de problemele societăţii, nedreptate, derivă identitară, politica de cedări în faţa intereselor altor state şi de abandonare a intereselor naţionale ale Republicii Moldova, este logic să credem că oamenii au ajuns să-şi dorească mai întâi de toate un şef de stat cinstit, curajos, demn, incoruptibil, şi care pune pe primul plan interesul naţional.
Aceste aspiraţii legitime ale poporului se pot materializa, rezultând într-un act de voinţă populară, numai atunci când poporului i se va reda dreptul de a-şi alege cu propriul vot preşedintele. De aceea, chemăm toţi cetăţenii Republicii Moldova la urnele de vot pe data de 5 septembrie, ca să voteze PENTRU alegerea preşedintelui prin vot direct.

Departamentul de Comunicare și Imagine al PL

SMIRNOV „mălai visează “ —

SMIRNOV „mălai visează “

Astăzi 1 septembrie cînd elevii pleaca cu cea mai mare bucurie la școala, separatistii le-au blocat accesul in clădire, sub pretextul că este minată. Cu toate acestea, separatiştii permit accesul elevilor şi al profesorilor în şcoală. Informaţia a fost confirmată de consilierul prezidenţial Ştefan Urâtu.

Liderul separatist din regiunea transnistreană, Igor Smirnov, a declarat că pentru Transnistria este suficientă recunoaşterea din partea Rusiei, Ucrainei şi Belarusului, iar revenirea în componenţa Republicii Moldova este imposibilă, notează Olvia-Press.

Referindu-se la reglementarea conflictului transnistrean, Smirnov a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Transnistria nu va intra niciodată în componenţa Republicii Moldova pentru că nu a fost niciodată nici în cadrul Moldovei şi nici în Basarabia.

„Noi suntem diferiţi. Da, noi, ca şi Moldova, primim ajutor de peste hotare, adică din Rusia, dar acest ajutor este utilizat aici pentru dezvoltarea culturii popoarelor care locuiesc aici. Iar Moldvoa beneficiază de ajutor pentru a elimina Rusia de aici”, a spus Smirnov.

Acesta a menţionat că indiferent de factorii exteriori, cum ar fi nerecunoaşterea juridică, presiunile, politice, economice, Transnistria îi întrece cu mult pe alţi vecini occidentali.

Potrivit lui Smirnov, PIB-ul pe cap de locuitor în Transnistria este mai mare decât în Republica Moldova, 1835 de USD, faţă de 1525 de USD.

De asemenea, Smirnov a precizat că, anual, întreprinderile din partea stângă a Nistrului pierd 150 de milioane de USD, pentru că sunt nevoite să parcurgă un drum mai lung cu 350 de kilometri pentru a transporta marfa, din cauza blocării trecerii pe cale ferată pe teritoriul Transnistriei.

Din nou îmi pun aceeași întrebare retorica de ce autoritațile Republicii Moldova nu intervin? De ce ambasadorul Federației Ruse nu este expulzat, oare aceste abuzuri nu sunt de ajuns pentru ca ambasadorul Rusiei sa fie trimis acasă? Cred că stoparea accesului in cladirea școlii este un răspuns de intimidare pentru toți copii, părinții, profesorii, care mai doresc să studieze limba româna. Eri 31 august 2010 un grup de copii și profesori au vizitat vila prezidențiala de la Condrița unde au fost întîlniți de Președintele Mihai Ghimpu, iar azi acestor copii li sa interzis sa intre in clădirea școlii să fie o concidența?