Din moşi-strămoşi sunt dac.

Din moşi-strămoşi sunt dac.
Dar poate get sau trac?!
E greu de spus,
Dar sigur nu chinez, arab… sau rus.

Din străbunei sunt moldovean.
Dar poate că valah sau ardelean?!
Că toţi venim de la o mamă,
Numită – DACIA TRAIANĂ.

De la Roma venim, prin Dacia,
Din moşi-strămoşi pe-acest pământ stăpâni,
Şi ne numim de veacuri noi – români,
Iar Ţara este – ROMÂNIA.

Din moşi-strămoşi sunt precum toţi – român
Şi românesc îmi este plaiul,
Şi nu aş vrea ca el şi graiul
Să aibă-un venetic stăpân.

Şi limba-mi e cea strămoşească,
Nu ardeleană, valahă sau moldovenească,
Ci limba mamei, din moşi-strămoşi stăpână,
Şi una pentru toţi – română.

Suntem aceiaşi, suntem români
Şi peste-al dacilor ţinut stăpâni,
Care a fost, dar şi ne este plaiul,
Deci sunt român şi românesc mi-e graiul.

Anunțuri